winkeldieven gezocht

Mag je gegevens en beelden over winkeldieven publiceren?

Op onze blog over de “do’s en don’ts bij camerabewaking in je winkel” hebben we zeer veel positieve reacties ontvangen maar ook veel vragen.
Een van deze vragen luidde: “Mag ik gegevens over winkeldieven en overvallers publiceren en uitwisselen?” Je ziet steeds vaker beelden van betrapte winkeldieven op social media, zoals Facebook, linkedin, enz.. Tijdens ons fieldwerk in een winkelcentrum merkten we dat een boze ondernemer foto’s van een winkeldief had opgehangen op zijn winkeldeur met het onderschrift: “deze persoon heeft hier gestolen”. Maar is dit wettelijk toegelaten?

Mag je gegevens over winkeldieven en overvallers publiceren en uitwisselen?

Nee, je mag deze niet tonen aan het publiek, op bijvoorbeeld social media, muren of winkelruiten. De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) laat niet toe dat foto’s van personen die verdacht worden van winkeldiefstal door winkeliers op winkelruiten of andere voor het publiek zichtbare plaatsen worden gepubliceerd. Hoewel winkeldiefstal een ernstig en hinderlijk feit is voor de getroffen persoon, is het winkeliers onder de geldende wet- en regelgeving winkeliers niet toegestaan om de daders publiekelijk te veroordelen.

Wat mag dan wel?

Je mag onder bepaalde voorwaarden gegevens over (mogelijke) winkeldieven en overvallers uitwisselen met je personeel, met andere ondernemers en met de politie. Het gaat hier om gegevens zoals video-opnamen, foto’s en persoonsbeschrijvingen.

Waar moet je speciaal op letten?

Het is wettelijk toegestaan om gegevens over (mogelijke) plegers van winkelcriminaliteit te delen, mits u aan een aantal voorwaarden uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) voldoet. De voorwaarden hebben te maken met het waarborgen van de persoonlijke levenssfeer en het voorkomen van misbruik.
1. Je mag niet meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk is voor de bestrijding van winkelcriminaliteit. Denk hierbij aan het signalement van de dader en gegevens over zijn werkwijze. Gegevens over het strafblad van een verdachte zijn meestal niet noodzakelijk.
2. Je mag de gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren.
3. Het uitwisselen van gegevens mag uitsluitend in aanvulling op andere preventieve maatregelen, zoals detectiepoortjes, spiegels, alarmsystemen, etc.
4. Ook moet je de bestanden regelmatig opschonen en aan klanten duidelijk maken dat je bij (vermoeden van) diefstal of een ander delict gegevens verzamelt en aan je winkelpersoneel, collega-ondernemers of politie kan verstrekken. Dit kan je bijvoorbeeld kenbaar maken in de huisregels.

Hoe meer informatiepartners, hoe meer zorgvuldigheid.

In het algemeen kan je ervan uitgaan dat je, naarmate je meer mensen van verschillende bedrijven wilt informeren, ook meer inspanningen zult moeten verrichten om aan de voorwaarden van de wet te voldoen. Sommige brancheorganisaties werken aan de ontwikkeling van een waarschuwingssysteem voor hun gehele branche. Informeer bij je eigen brancheorganisatie of zij met een dergelijk initiatief bezig is. Dit biedt voor de individuele ondernemer belangrijke voordelen, omdat gegevensuitwisseling al collectief geregeld kan zijn volgens de voorwaarden van de WBP. Iets vergelijkbaars kan ook binnen een winkelgebied worden gedaan, dit is bijvoorbeeld goed te regelen in KVO-verband. Op de site van het College Bescherming Persoonsgegevens www.cbpweb.nl zijn gedetailleerd de voorwaarden na te lezen die zijn vastgesteld in de WBP.

Vergeet de politie niet

Niet alleen collega-ondernemers, maar nadrukkelijk ook de politie is gebaat bij de gegevens die je verzamelt. Deze gegevens kunnen helpen bij de opsporing van verdachten. Het is daarom sterk aan te bevelen de gegevens die je met je personeel en collega’s deelt, ook aan de politie ter beschikking te stellen. De politie mag ook aan winkeliers bepaalde identificeerbare gegevens van veelplegers verstrekken, zoals foto’s. Dit mag alleen als dit een duidelijk en legitiem doel heeft, zoals het weren of controleren van de betreffende personen. Hierover kan je contact opnemen met de lokale politie.

De kwaliteit van het beeldmateriaal van groot belang.

Uit onderzoek blijkt dat veel daders niet afgeschrikt of opgespoord (kunnen) worden, omdat zij niet herkenbaar of identificeerbaar zijn. Controleer de beelden dan ook regelmatig en geef je personeel duidelijke instructies hoe met de camera’s en de apparatuur om te gaan.

Maatwerk is belangrijk

Zoals je hebt gemerkt zijn er veel factoren die belangrijk zijn bij het plaatsen van camera’s. Wat mag wel en niet gebruikt worden met de beelden. Wij hebben ruime kennis en ervaringen met camera’s en kunnen je hierbij helpen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies gesprek voor het plaatsen van een camerasysteem. www.acurity.nl